fbpx

Vi mener vaktplanlegging skal være enkelt. Og ikke skal du bruke så mye tid på det heller.

Effektiviser din bemanningsplanlegging

Bemanningsplan fra Timegrip

Timegrip har en rekke funksjoner som forenkler og effektiviserer bemanningsplanleggingen i din bedrift.

Legge en bemanningsplan kan være utfordrende. Timegrip gir deg et stort utvalg funksjonalitet som vil effektivisere bemanningsplanlegging, og du får full oversikt over timeforbruk, kostnader og ikke minst om du har rett person på rett sted til rett tid, slik får du full kontroll.

Timegrip er optimalisert rundt bransjer for retail/varehandel, lager samt restaurant og uteliv. Vi ser allikevel løsningen fungerer godt til andre bransjer, som eksempelvis Franzefoss.

Bemanningsplanen eller vaktplanen kan finjusteres ned på dag eller planlegges for en hel periode av gangen. Når du har laget en plan du er fornøyd med, kan planen kopieres og gjenbrukes fremover i tid.  Du kan organisere dine ansatte i egendefinerte grupper etter ansvarsområder, underavdelinger eller vaktsett.

Bemanningsplanlegging gjort enkelt

I ett og samme planleggingsbilde kan du blant annet:

 • Lag egne skiftmaler
 • Skrive kommentarer til vakter
 • Håndtere forespørsler fra dine ansatte

Bemanningsplanen kan vises på en enkelt uke eller flere slik at du kan se hele turnusen i ett. Bytt mellom ulike visningsmodus for å se planer og ferieplanen hver for seg. Rett og slett enkel planlegging.

Bemanningsplan 2 uker, rett

Gjennom hele bemanningsplanleggingsprosessen fremvises informasjon på både timeforbruk og kostnader tilknyttet hver enkelt ansatt, for hele avdelingen totalt sett og om du planlegger i henhold til hva du har budsjettert.

App som gir god oversikt til alle, både ansatt og leder

Når en bemanningsplan er ferdig og godkjent, er alle vakter tilgjengelig i dine ansattes app. Du velger selv hvor mye av den godkjente planen som skal vises i appen til enhver tid. Om du ønsker å synliggjøre hele månedsplanen, et par uker av gangen eller et angitt antall dager er det helt opp til deg.

Alle endringer som gjøres i bemanningsplaner oppdateres automatisk i appen og du kan selvfølgelig varsle ansatte om at det er gjort en endring i planene deres. Dette gir begge parter god oversikt og fleksibilitet.

Trenger du raskt flere ansatte på jobb? Publiser ut ledige vakter til en eller flere ansatte, rett fra din mobiltelefon.

Fordel ansatt

 • Inn og utsjekk i app
 • Oppdatert vaktplan i sanntid
 • Be om fri, vaktbytte og publiserte vakter i appen
 • Større forutsigbarhet
 • Mulighet for å påvirke sine arbeidsplaner

Fordel for leder

 • Enklere planlegging
 • Gjenbruk planen eller din faste turnus
 • Få kontroll på ferie og fraværsønsker
 • Publiser ut ledige skift
 • Varsle ansatte om endringer i plan
Se alle funksjoner