Vi mener bemanningsplanlegging skal være enkelt. Og ikke skal du bruke så mye tid på det heller.

Bemanningsplanlegging

Timegrip har en rekke funksjoner som forenkler og effektiviserer bemanningsplanleggingen i din bedrift.

Ved hjelp av et stort utvalg funksjonalitet effektiviserer du planleggingen og du får full oversikt over timeforbruk, kostander og ikke minst om du har rett person på rett sted til rett tid.

Bemanningsplanen kan finjusteres ned på dag eller planlegges for en hel periode av gangen. Når du har laget en plan du er fornøyd med, kan planen kopieres og gjenbrukes fremover i tid.  Du kan organisere dine ansatte i egendefinerte grupper etter ansvarsområder, underavdelinger eller vaktsett.

Lag egne skiftmaler, skriv kommentarer til vakter og håndter forespørsler fra dine ansatte, i et og samme planleggingsbilde.

Planen kan vises på en enkelt uke eller flere slik at du kan se hele turnusen i ett. Bytt mellom ulike visningsmodus for å se planer og ferieplanen hver for seg.

Bemanningsplan 2 uker, rett

Gjennom hele planleggingsprosessen fremvises informasjon på både timeforbruk og kostnader tilknyttet hver enkelt ansatt, for hele avdelingen totalt sett og om du planlegger i henhold til hva du har budsjettert.

Når en bemanningsplan er ferdig og godkjent, er alle vakter tilgjengelig i dine ansattes app. Du velger selv hvor mye av den godkjente planen som skal vises i appen til enhver tid. Om du ønsker å synliggjøre hele månedsplanen, et par uker av gangen eller et angitt antall dager er det helt opp til deg.

Alle endringer som gjøres i bemanningsplanen oppdateres automatisk i appen og du kan selvfølgelig varsle ansatte om at det er gjort en endring i planene deres.

Trenger du raskt flere ansatte på jobb? Publiser ut ledige vakter til en eller flere ansatte, rett fra din mobiltelefon.

Fordel ansatt

  • Inn og utsjekk i app
  • Oppdatert vaktplan i sanntid
  • Be om fri, vaktbytte og publiserte vakter i appen
  • Større forutsigbarhet
  • Mulighet for å påvirke sine arbeidsplaner

Fordel for leder

  • Enklere planlegging
  • Gjenbruk planen eller din faste turnus
  • Få kontroll på ferie og fraværsønsker
  • Publiser ut ledige skift
  • Varsle ansatte om endringer i plan
Se alle funksjoner