fbpx

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen har til formål å beskrive hvilke personopplysninger som samles inn via vår nettside. Personvernerklæringen beskriver også behandling av personopplysninger der Timegrip er databehandler og utfører behandlingen på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Timegrip behandler personvernopplysninger om kontaktpersoner tilknyttet våre kunder. I tillegg behandler vi personopplysninger om personer som representerer mulige kunder som tar kontakt med oss via våre kontaktskjema på nettsiden eller per epost.

Disse kontaktopplysningene inkluderer:

  • Navn
  • Epostadresse
  • Telefonnummer
  • Rolle
  • Fakturaadresse

Innsamling og behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene våre kunder. Timegrip forplikter at alle personopplysninger behandles konfidensielt og i henhold til en hver tid gjeldende lover og forskrifter.

Timegrip samler ikke inn sensitive personopplysninger og ingen personopplysninger vil bli delt med tredjeparter. Unntaket er i de tilfeller det foreligger en lovbestemt opplysningsplikt eller en rettskjennelse fra offentlig myndighet om å utlevere data.

 

Digital sporing

Timegrip samler inn informasjon via følgende digitale sporingsteknologier

  • Informasjonskapsler / Cookies – Vi benyttes Cookies på vår nettside. For mer informasjon, vennligst se vår Cookie Policy.
  • Google Analytics – Denne infomasjonskapselen gir oss mulighet til å se brukers aktivitet på nettsiden. Timegrip anonymiserer alle IP-adresser før informasjonen blir videresendt til Google slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.
  • Mailchimp – Samler inn informasjon ved påmelding til nyhetsbrev. Alle brukere må gi et samtykke før informasjon innhentes.

Du har til en hver tid rett til å få både innsyn og få slettet de personopplysninger som er lagret om deg. Dette gjøres ved å ta kontakt med Timegrip AS via en av våre kontaktkanaler.

Timegrip Workforce Management-tjenestene inneholder personopplysninger og formålet med behandlingen av personopplysninger bestemmes av våre kunder. Dette betyr at kunden er behandlingsansvarlig og Timegrip er databehandler. Forholdet mellom behandlingsansvarlig og databehandler reguleres av en databehandleravtale som inngås mellom partene.

Timegrip ber ikke om samtykke til å behandle de registrerte persondata da der er en forutsetning for å oppfylle arbeidsavtalen mellom den registrerte og behandlingsansvarlig. Den registrerte skal gjøre sine rettigheter gjeldende ved å kontakte riktig kontaktperson eller avdeling hos behandlingsansvarlig.

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du besøker denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

Om du har spørsmål til denne personvernerklæringen, ta gjerne kontakt med oss på epost: contact@timegrip.no eller telefon 46 30 01 00.

Timegrip, sist oppdatert September 2018.