fbpx

Lager

Med Timegrip holder du oversikt på hvem som skal jobbe når, hvor og med hva.

Arbeidsdagen på et lager betyr ofte mange ansatte med varierende arbeidsoppgaver og ikke minst varierende arbeidstider. Det betyr ofte innleid personell og lange arbeidsdager i perioder. For en lagersjef er det mye å holde styr på; ikke bare skal turnusen legges, men den skal fordeles over på alle de arbeidsoppgavene et lager innebærer.

Med Timegrip holder du oversikt på hvem som skal jobbe når, hvor og med hva. Ved å sjekke seg inn på ulike oppgaver på lageret får du som leder kontroll på hvilken tid som brukes til hvilke oppgaver og hvor de ansatte befinner seg til enhver tid.

Trenger du flere på jobb i hektiske perioder kan vakter enkelt publiseres ut til et utvalg medarbeidere for rask og effektiv oppbemanning.

Alle registrerte timer fordeles på ulike kostsentra og lønnen eksporteres til lønnsystem med et tastetrykk.

Timegrip ivaretar behovet for evakueringsrapporter i tilfellet uhellet er ute og lageres må evakueres.

Viktige funksjoner for lager

Bemanningsplan fra Timegrip

Timegrip har en rekke funksjoner som forenkler og effektiviserer bemanningsplanleggingen i din bedrift.

Les mer

Timegrip har en rekke funksjoner som forenkler og effektiviserer bemanningsplanleggingen i din bedrift.

Les mer

Timeregistrering

Er du lei av timelister i Excel og av å regne ut hva dine ansatte skal ha i lønn? La Timegrip gjøre jobben for deg.

Les mer

Er du lei av timelister i Excel og av å regne ut hva dine ansatte skal ha i lønn? La Timegrip gjøre jobben for deg.

Les mer

Lønnseksport

Importer lønnsgrunnlaget rett inn i ditt lønnsystem

Les mer

Importer lønnsgrunnlaget rett inn i ditt lønnsystem

Les mer

Kommunikasjon

Kommuniser enkelt med dine ansatte i Timegrip via meldinger og oppslag.

Les mer

Kommuniser enkelt med dine ansatte i Timegrip via meldinger og oppslag.

Les mer