fbpx

XXL benytter Timegrip i Norden

Timegrip gir oss full kontroll og innsikt i hvem som er planlagt hvor og til hvilke tider, samtidig som vi drifter på de faktiske timene som er registrert og alle kostnadene forbundet med personal.

Lars Lotherington
European Warehouse Manager XXL Sport & Villmark

Våre moderne sentrallagre i Norge og Sverige er høyteknologibedrifter, og en integrert del av vår retailoperasjon. For å øke konkurranseevnen må vi hver dag jobbe med å jakte på kostnadskutt og øke vår produktivitet for å vinne mot våre konkurrenter i et tøft marked.

Vi investerer i datasystemer og annen teknologi, plukkredskaper og nye fremkomstmidler. Alt for å gjøre medarbeiderne våre så effektive som mulig, i både varemottak og utlevering. Samhandlingen med våre netthandelskunder løses samtidig som ordinær leveranse til alle våre varehus utføres.

God og effektiv bemanningsplanlegging er viktigere enn noen gang, fordi riktig og effektiv bemanning er nøkkelen til suksess. Vi bruker Timegrip i alle våre varehus og sentrallagrene i Norden.

Vi kan enkelt se hvor mange timer som er forbrukt på alle avdelinger, på tvers av avdelingene, og vi har dermed full kontroll på kostnadene i sanntid. Vi kan enkelt og raskt bemanne opp ved å publisere ut ledige skift til kvalifisert personell ved for eksempel sesongsvingninger.

 

Fravær og sykdomsoppfølging.

Timegrip har gitt oss en helt unik mulighet til å få kontroll med ikke planlagt fravær. Vi kan se om noe skiller seg ut, trender som oppstår og i hvilke avdelinger.  Det gir oss mulighet til tidlig å finne årsaker og sette inn målrettede tiltak.

Vi kan innrette avdelinger, endre på prosesser og rutiner for å bekjempe fravær. På den måten beholder vi flere av våre kompetente medarbeidere i arbeid, vi rekrutterer mindre og vi benytter mindre innleid personell. Det sparer oss for betydelige kostnader. HMS og våre ansatte er svært viktig for oss, og gode medarbeidere med god helse gir oss høyere produktivitet.

 

Tidsbesparende.

Timegrip oppleves som enkelt å bruke for våre avdelingsledere og ansatte. Data flyter lett i systemet sine hovedprosesser. Hverdagen har blitt mye enklere og den reduserte tidsbruken vi bruker på lønnskjøring er en stor kostnadsbesparelse.

Timegrip er fullintegrert med våre lønnssystemer med importer av masterdata og eksporter av lønnsgrunnlag.

Gevinstene av denne automasjonen er at vi slipper mange manuelle arbeidsoppgaver med kryss-sjekking på tvers av avdelinger. Det er bare å «trykke på knappen» så er hele lønnsprosessen kjørt uten noe støy. Riktig lønn hver gang er viktig for både XXL og våre mange ansatte.

 

Fornøyde ansatte.

Mobile appen og bruken av denne er en stor del av hverdagen til alle våre ansatte, og de forventer å ha en app til de formål som omhandler bruken av Timegrip. Timegrip appen innfrir deres krav til oss som arbeidsgiver med en moderne og tidsriktig kommunikasjonsform og gir de ansatte en bedre «work – life balance».

På våre XXL-lager jobber vi mye i faste skiftplaner og turnuser. De ansatte kan enkelt søke om fravær fra appen som våre leder kan godkjenne i appen eller inne Timegriptjenesten. Det at våre ansatte selv kan søke om å bytte vakter eller helger fra app gir oss en bedre totalplan med full innsikt. Det er en stor gevinst for oss og våre ansatte.

Tilpasninger.

Timegriptjenesten vi benytter er tilpasset lagerdrift og vår driftsform samt de forskjellige kollektivavtalene våre, noe som gjør alt enklere. Systemet har en rekke rapporter vi benytter daglig, og er i tillegg integrert med flere av våre andre IT Systemer.

Vi opplever at Timegrip som leverandør er lydhøre for oss som kunde, og de leverer tilpasninger på bestilling når nye behov dukker opp.

Lars Lotherington

European Warehouse Manager XXL Sport & Villmark