fbpx

Legg enkelt inn dine budsjetter i Timegrip og ha de tilgjengelig når du legger dine planer og følger opp driften.

Budsjett

Importer omsetning, lønns- og timebudsjetter i Timegrip og få automatisk fremstilling av måltall.

I Timegrip kan du importere budsjetter som er relevante for bemanningsplanlegging og oppfølging. Budsjetter kan enten importeres inn ved fil eller ved bruk av integrasjoner.

Eksempler på mye brukte budsjetter er omsetningsbudsjett, lønnskostnadsbudsjett og timebudsjetter.

Timegrip har i tillegg en egen budsjetteringsmodul for de som ønsker å produsere lønnskostnad- og timebudsjetter i systemet. Budsjettene gjenbrukes i Timegrip og kan eksportes til andre systemer.

Se alle funksjoner