fbpx

For en leder er det mange oppgaver å holde styr på. Lovkrav skal overholdes og ansatte skal jobbe de timene kontrakten tilsier. For å gjøre det enklere for en avdelingsleder å holde oversikt, inneholder Timegrip en rekke automatiske varsler.

Varsler og lederstøtte

Varsler og lederstøtte

La Timegrip hjelpe deg med å planlegge i henhold til arbeidsmiljøloven og andre lovkrav.

Varsler og lederstøtte i Timegrip kan være lovbestemte som hviletidene mellom vakter, eller det kan være fremvisning av timeantall i forhold til oppfyllelse av kontrakt.

Timegrip kan også varsle om unødvendige eller uønskede tillegg og overtider som planlegges i den enkelte avdeling.

Når du håndterer langtidssykdom i Timegrip vil du som leder automatisk varsles når det skal gjøres oppfølgingssamtaler etter loven.

 

Se alle funksjoner